Рама Eleiko XF 80 Half Rack with Pull-Up (3060248-03)